"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Projekt w liczbach

Obszar realizacji Projektu: Gminy:Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin

Wnioskodawca: Konsorcjum Gmin:Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin

Lider Projektu: Gmina Moszczenica

Wkład Własny 0 % wartości Projektu- po podpisaniu aneksu (wcześniej 15% budżetu Projektu)

Dofinansowanie 100 % wartości Projektu- po podpisaniu aneksu (wcześniej 85% budżetu Projektu)

Całkowity koszt realizacji Projektu brutto 12 696 317,50 zł

Czas realizacji: 2 lata

Okres trwałości: 5 lat

Złożono 2 Wnioski: Pierwszy z nich zajął pierwsze miejsce w suplemencie do naboru 1/2011 drugi zaś zajął drugie miejsce na liście rankingowej 2/2011

Wskaźniki Projektu:

 • 514 gospodarstw domowych otrzyma dofinansowanie dostępu do Internetu,
 • wybudowane zostanie 195 km sieci Internetu szerokopasmowego,
 • zbudowana zostanie w pełni redundantna infrastruktura sieciowa,
 • zakupionych zostanie 514 zestawów komputerowych i terminali abonenckich,
 • 19 jednostek sektora publicznego otrzyma dofinansowanie dostępu do Internet,
 • zakupionych zostanie 57 zestawów komputerowych dla Lokalnych Punktów Konsultacyjnych (LPK),
 • zakupione zostaną 4 nowoczesne serwery wraz z oprogramowaniem oraz zostanie scentralizowane zarządzanie usługami sieciowymi w szkołach i urzędach,
 • 1285 osób uzyska możliwość dostępu do Internetu,
 • 3027 osób skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji,
 • 19 jednostek sektora publicznego skorzysta z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych,
 • przeprowadzonych zostanie 80 szkoleń,
 • przeszkolonych zostanie 1562 osób z obsługi komputera i podstaw korzystania z sieci Internet


Pokaż Projekt Elider na większej mapie