"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Rezultaty

Wymierne rezultaty Projektu:

  • ponad 500 gospodarstw domowych otrzyma za darmo sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci Internet na okres 5 lat
  • beneficjenci ostateczni za darmo zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera osobistego oraz korzystania z zasobów sieci Internet
  • w licznych Lokalnych Punktach Konsultacyjnych (LPK) zostaną udostępnione nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom komputery z dostępem do seci Internet. Uwierzytelnianie użytkowników zostanie zrealizowane przy pomocy kart chip.
  • do wszystkich szkół zostanie doprowadzona sieć optyczna (światłowodowa) w kanalizacji podziemnej. Ta niezwykle nowoczesna technologia pozwoli w przyszłości rozbudowywać sieć szkieletową do prędkości 40 GB/s
  • obszar 4 gmin będących członkami konsorcjum zostanie pokryty siecią bezprzewodową bazującą na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych.
  • każda z gmin w ramach projektu otrzyma nowoczesne serwery, na których bedą pracowały usługi na bazie zwirtualizowanych systemów operacyjnych
  • właścicielem całej niezwykle nowoczesnej infrastruktury (światłowodowej oraz bezprzewodowej) o wartości około 9 mln zł będzie konsorcjum gmin, a więc pośrednio mieszkańcy
  • urzędy gmin we własnym zakresie zaadaptują wszystkie LPK do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • po uzyskaniu zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej na obszarze gmin realizujących Projekt zostanie uwolnione pasmo 512 kb/s (tzw. Internet Socjalny)
  • mieszkańcy gmin będą mogli zakupić dostęp do sieci Internet bazujący na najnowocześniejszych rozwiązaniach telekomunikacyjnych (tzw. Internet Komercyjny). Realizacja tego punktu będzie możliwa po okresie trwałości Projektu, tj. po 5 latach od zakończenia prac budowlano- instalacyjnych. Jest to wynik decyzji Komisji Europejskiej, która nie pozwoliła nam w okresie trwałości projektu na dostarczanie internetu komercyjnie dla mieszkańców.